Erik Verschoren
Advocaat

Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
Gsm 0471 57 13 93 ē Fax 03 401 71 36
www.verschoren.net ē info@verschoren.net
Voorstelling
ē Strafrecht
ē Familierecht

Erelonen
Nieuws
Links
Contact

Mr. Erik Verschoren studeerde in 2004 af aan de Vrije Universiteit Brussel. Aanvankelijk legde hij zich toe op het strafrecht maar daar kwam al snel het familierecht bij, ondertussen zijn er honderden dossiers afgehandeld.

Als u verdacht wordt van een misdrijf, zelfs al is het maar voor een 'eenvoudig' politieverhoor, dan is het een goed idee om Mr. Erik Verschoren zo spoedig mogelijk te contacteren (0471 57 13 93). Samen wordt dan nagekeken wat de beste handelswijze is, welke verklaringen u kunt afleggen en welke beter niet. Hiervoor wordt niet alleen stilgestaan bij de feiten en de procedurekwesties maar ook bij de situatie die tot deze feiten geleid hebben.

Als u geconfronteerd wordt met een echtscheiding, problemen met alimentatie, een moeilijke verblijfs- of omgangsregeling voor de kinderen of kleinkinderen dan kan u altijd terecht bij Mr. Erik Verschoren. In een eerste gesprek wordt nagekeken waar het probleem juist zit en wat de beste oplossing is, indien mogelijk wordt een oplossing gezocht buiten de rechtszaal maar er wordt zeker niet geaarzeld om een zaak voor de rechtbank te brengen.

Ook andere zaken worden met plezier behandeld: u kan dan ook bij Mr. Erik Verschoren terecht voor o.a. huurconflicten, collectieve schuldenregeling, ...